HÅLLSUNGA SKAFFERI

Ekologiskt jordbruk med hantverksmässig förädlig enligt traditionella recept


HÅLLSUNGA SKAFFERI-

Vår gårdbutik utanför kärna, Kungälvs kommun


Direktförsäljning av råvaror från gården startade 2017 av Amanda, Ingemars dotter, genom försäljning av köttlådor. Efter att Amanda färdigutbildat sig inom hållbarhet och charkuterier slog vi sommaren 2022 upp dörrarna till vår gårdsbutik Hållsunga skafferi. I skafferiet förädlas råvaror från gården för att säljas direkt till kund utan mellanhänder. Idén föddes under Amandas måltidsekologi-utbildningstid då hon insåg svårigheten i att göra hållbara matval. Målet var att skapa en träffpunkt där konsumenter kunde köpa varor direkt från producenten och på så vis ges möjligheten att fråga hur produktionen gått till för att enklare göra medvetna val.


Inom familjen finns ett starkt matlagningsintresse och att laga mat från grunden har varit den enda rätta vägen sen generationer tillbaka. Under Amandas charkuteriutbildning på Eldrimner i Östersund fick hon lära sig tillverka charkuterier utan genvägar, där tid, temperatur, rätt råvara och hantverk väger tyngre än tillsatser för att uppnå önskad smak och konsistens.


Idag tillverkas charkuterier, mejerier, sylt och saft av råvaror från gården och närområdet. Därtill ser vi de som roligt och värdefullt att samarbeta med andra lokala producenter varpå vi säljer även andras produkter i vår butik. Några exempel är rapsolja, honung, ägg och vete. De flesta dagar är de självbetjäning i butiken men på torsdagar är Amanda på plats för att vara behjälplig och svara på era frågor. På torsdagar bakas det oftast färska frallor och de flesta veckor finns en färdigrätt att köpa med sig hem som middagsmat. Nu bygger vi ut till ett charkuteri med öppen kötthantering och förädling till fler charkuterier.


HÅLLSUNGA GÅRD


Hållsunga gård är vår ekologiska mjölk-och köttgård cirka 3 kilometer väster om Kärna i Kungälvs kommun. Gården har drivits inom familjen i sex generationer och drivs sedan ca 40 år tillbaka av Ingemar. På gården finns 70 mjölkande kor och 150 ungdjur. Alla icke-mjölkande djur föds upp enbart på gräs och örter, så kallat gräsbeteskött. Gräsbetesdjuren får alltså ingen spannmål för att växa snabbt utan föds upp extensivt för att under sin livstid bidra med flertalet miljöfördelar så som biologisk mångfald, kolinbindning och cirkulerande näringskretslopp. Gården är KRAV-certifierad vilket innebär att vi arbetar utan kemiska bekämpningsmedel eller fossilt framställd konstgödsel, samt att djuren får gå löst inne i ladugården under vinterhalvåret och ute på åkrarna för att beta under sommarhalvåret.


På gården är vi två personer som arbetar heltid året om. Därtill har vi deltidsanställda och timmanställda under sommaren. Vintertid är det mer arbete med djuren i ladugården och sommartid är det mer arbete ute på åkrarna med sådd och skörd. Vi brukar ca 220 hektar mark, blandat åkermark och betesmark. Raserna vi arbetar med är Angus, SRB, SLB och montbeliard samt korsningar av dessa.


Korna mjölkas av en mjölkrobot 2-3 gånger per dygn, dygnet runt, året om. Kon väljer själv att gå till roboten för att bli mjölkad. I roboten rengörs först spenarna, sen sätts spenkoppar på spenarna och mjölkningen startar. En mjölkning tar ca 7-10 minuter och en ko kan på en mjölkning ge ifrån sig ca 10-25 liter. Mjölken transporteras med slangar till mjölktanken där den kylförvaras fram till att mjölkbilen hämtar mjölken, vilket sker varannan kväll. Vi själva förädlar en liten del av mjölken till ostar, fil osv men den mesta mjölken säljs till Arla.
Det känns rätt att låta fina råvaror tala för sig istället för att tillföra onaturliga tillsatser.

Amanda Hansson

VAD ÄR GRÄSBETESKÖTT?


Det normala i dagens intensiva köttuppfödning är att utöver gräs, även ge djuren energirik spannmål så att de växer snabbt och på så kort tid som möjligt ger så mycket kött som möjligt. På vår gård vill vi undvika spannmål till djuren då vi menar att djuren mår som bäst om de bara får gräs som de är skapta för. Vi tycker det är energislöseri att odla spannmål för att ge till djuren, eftersom vi människor kan äta spannmål och få i oss energi direkt från den, vilket vi människor ju inte kan från gräs. Att djuren kan tillvarata energi från gräs innebär att vi kan ha gräsvallar i vårt odlingslandskap vilket ger en mängd miljöfördelar så som kolinbindning och minskat näringsläckage. Gräset är något mindre energirikt vilket gör att djuren växer långsammare och utvecklar ett mörare kött. Samtidigt blir ktöttet mer smakrikt när djuren äter en variation av gräs och örter istället för en ensidig kost. PROJEKTET- HANTVERKSMÄSSIGA KORVAR AV GRÄSBETSKÖTT


För att utveckla verksamheten till ett charkuteri krävdes ett projekt med att införskaffa flertalet maskiner och redskap så som köttkvarn, korvspruta, rök m.m. samt att ta fram recept för olika charkuterier. Projektet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden samt Leader södra Bohuslän. Projektet har resulterat i att vi idag kan förädla kött från gården till flertalet olika charkuterier i olika former och smaker. På så vis kan vi idag erbjuda produkter unika för vårt närområde och som fortsatt bidrar till ett öppet landskap med biologisk mångfald.PROJEKTET- HÅLLSUNGA SKAFFERI FÖRÄDLINGSLOKAL


Ett ytterligare projekt som hjälper till i utvecklingen av vår verksamhet är uppbyggdnaden av en förädlingslokal och charkuteri i anslutning till butiken. Här kan vi förädla råvarorna från gården till charkuterier i en lokal som är väl anpassat för endamålet. Lokalen är tillräckligt rymlig och fyller de funktioner som krävs för att kunna förädla på ett hygieniskt och effektivt sätt. Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

VÅRT TEAM

Ingemar Hansson

Driftansvarig Gården

Amanda Hanssn

Driftansvarig Skafferiet

Joel Dale

Medarbetare på gården